KIM JESTEŚMY

KIM JESTEŚMY

A&A Chemical Technology Support (A&A CTS) to firma usługowa wspierająca branżę chemiczną w procesach produkcyjnych - główny zakres działań: optymalizacja procesu produkcyjnego, konsultacje procesowe, wsparcie działów badawczo-rozwojowych. A&A CTS oferuje konsultacje technologiczne, w tym całoroczną opiekę w ramach wsparcia działów technologicznych, produkcyjnych w firmach. Usługi są realizowane w kraju i zagranicą. Firma współpracuje z ekspertami, by rozwiązać problemy technologiczne m.in.
w zakresie kontroli procesowej czy też opracowań prototypów. Pomagamy przy wdrażaniu kontroli, nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań.
W naszej pracy korzystamy ze zdobytego w kraju i zagranicą doświadczenia. Prowadzone działania są na zasadzie zewnętrznego eksperta, wspierającego firmę w jej technologicznym, procesowym lub produkcyjnym rozwoju. Nasze dopasowane usługi stanowią odpowiedź na indywidualne zapotrzebowanie różnych klientów, potrzebujących wiedzy i doświadczenia wysokiej klasy specjalistów z dziedziny chemii.

mgr inż. Adrian Krzysztof Antosik

W roku 2012 uzyskał stopień inżyniera na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie, następnie w 2013 ukończył studia magisterskie na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie. Jest doktorantem w Katedrze Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych tej uczelni. Specjalność – przetwórstwo tworzyw sztucznych.

STUDY CASE